תשלומים תכופים המגיעים לנפגעי תאונות דרכים

צוות משפטי מנוסה מוכן לסייע

מתי מגיע לנפגע תאונת דרכים תשלוף תכוף על חשבון הפיצוי הסופי? מה הפרוצדורה לקבלת  תשלום תכוף? ומה גובהו? ומה מטרתו?

הפרוצדורה לקבלת תשלום תכוף

נושא התשלומים התכופים מוסדר בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים) התשמ"ט- 1989 (להלן: "התקנות").

 

לפי התקנות יש לפנות תחילה ב"דרישה לתשלום תכוף", התקנות קובעות מהו הנוסח הדרוש לדרישה לתשלום תכוף, הדרישה תכלול תצהיר חתום בידי הנפגע במסגרתו יפרט הנפגע את הנתונים הרלבנטים לרבות שכרו לפני התאונה, הוצאות לפני התאונה ואחריה, צרכיו הרפואיים ועלותם ועוד.לאחר משלוח הדרישה יש להמתין 60 יום ואם בתוך פרק זמן זה לא הושג הסדר כלשהו ניתן להגיש בקשה לתשלום תכוף חתומה בידי הנפגע או אפוטרופסו.
נוסח הבקשה לתשלום תכוף קבוע אף הוא בתקנות והוא דומה מאוד לדרישה. 

 

לאחר הגשת בקשה לתשלום תכוף, המבטחת זכאית להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום ולאחר מכן מתקיים דיון במהלכו המבטחת זכאית לחקור את הנפגע אודות תצהירו.


לאחר שמיעת הראיות וסיכומי הצדדים ביהמ"ש נותן פסק דין ובמסגרתו קובע אם הנפגע זכאי לתשלום תכוף ואם כן אז כמה. 

 

ניתן להגיש תביעה לתשלום תכוף ללא קשר לתביעה העיקרית אך אם התביעה העיקרית כבר הוגשה הן תידונה במאוחד.
בפרקטיקה, במקרים רבים הצורך להגיש דרישה ובקשה לתשלום תכוף מתייתרים שכן ניתן לנהל מגעים על המבטחת ולהגיע לתשלום תכוף מוסכם מבלי לערב את ביהמ"ש בכך.הסכמות מסוג זה מקצרות ומייעלות את ההליך. אכן, מוטב לנפגע, אשר מטבע הדברים עסוק בהחלמה ושיקום, לקבל תשלומים תכופים במסגרת הסדר ולייתר הצורך במתן עדות שוב ושוב בביהמ"ש במסגרת בקשות חוזרות לתשלום תכוף. במקרים בהם קיימת מחלוקת אם בכלל זכאי הנפגע לפיצויים, אם בגלל שאולי אין המדובר ב"תאונת דרכים", אזי מתעוררת השאלה האם להעניק לנפגע את הסעד של התשלום התכוף אם לאו.
בתי המשפט יצטרכו לאזן בין השיקולים השונים בכל מקרה לגופו לפי הראיות המונחות בפני ביהמ"ש באותו שלב. מצד אחד ביהמ"ש יבחן את גודל הצורך בתשלום תכוף לניזוק על מנת לספק את צרכיו הראשוניים כתוצאה מהתאונה מאידך ישקול ביהמ"ש את האפשרות שאולי אין המדובר בתאונת דרכים, ואת הסיכון בו תעמוד המבטחת שתהיה זכאית במקרה כזה להחזר התשלומים התכופים אך לא בטוח שיהיה לה ממי לגבות.

מה מטרת התשלום התכוף?

מטרת התשלום התכוף היא לאפשר לנפגע "לצלוח" את תקופת ההחלמה הראשונית עד להתקדמות ההליך העיקרי. 

 

בגלל אופיו וייחודו של התשלום התכוף ובגלל העובדה שהוא משולם עוד בטרם נשמעו כלל הראיות, ועל בסיס מידע מאוד מוגבל, המטרה היא להגבילו לסכום ההכרחי ולא בהכרח לסכום שבאמת יגיע לנזוק, זאת על מנת להגן גם על המבטחת אשר משלמת תשלומים על חשבון הפיצוי הסופי ובכך נוטלת סוג של סיכון מסויים.

 

התשלומים התכופים שישולמו לך ינוכו מהפיצוי הסופי שיפסק בסוף ההליך.

 

 

מה גובה התשלום התכוף?

אם נגרמו לך הוצאות ריפוי, אשפוז, סיעוד ודמי מחיה (דמי מחיה נחשבים צרכי מזון לבוש מגורים ולימודים), יתכן שאתה זכאי לפנות למבטחת בדרישה ובבקשה ל"תשלום תכוף", כלומר לעתור לפיצוי חלקי שישולם על חשבון הפיצוי הסופי.
התשלום התכוף יפסק בהתחשב בשכרך טרם התאונה, בדמי המחיה הדרושים לך וכן בשכרך לאחר התאונה מכל מקור אחר (אפילו הכנסות מביטוחים פרטיים/ קצבאות ביטוח לאומי).

 

התקנות מגבילות את התשלום התכוף לשנתיים מהתאונה אך בפרקטיקה רבים המקרים בהם ממשיכים להשתלם תשלומים תכופים גם לאחר פרק זמן זה. 

 

באשר להוצאות הריפוי, כנפגע תאונת דרכים אתה זכאי לקבל את ההוצאות האלו מקופת החולים בה הינך חבר, ככל שהן מכוסות בסל הבריאות. צרכים שמעבר לסל הבריאות ישולמו לך ישירות על ידי המבטחת במסגרת התשלום התכוף.

גם לסוגיה שלך יש מענה
להתייעצות עם עורכי הדין אנא מלא/י פרטים