זכויות פלסטינאים שנפגעו בתאונות

צוות משפטי מנוסה מוכן לסייע

במאמר זה, נדון בזכויות פלסטינים שנפגעו בתאונות, כגון תאונות עבודה ותאונות דרכים ובשאלה האם חוק הביטוח הלאומי חל עליהם, ובאיזה היבט.

 

הכלל: חוק הביטוח הלאומי חל על "תושבי ישראל" (להלן: "תנאי התושבות")

 

לפי חוק הביטוח הלאומי, החוק יחול על תושב מדינת ישראל (ראה הגדרת "מבוטח" בס' 240א' לחוק הביטוח הלאומי וגם מסעיף 76(א) לחוק הביטוח הלאומי, המתנה את ביטוח העובד בחו"ל בתושבות).

 

למרות שמרבית ענפי הביטוח בחוק הביטוח הלאומי מותנים בתנאי התושבות, אין בחוק הביטוח הלאומי הגדרה מסודרת ל"תושב". 

 

בשנת 2003 תוקן החוק באופן שהגדיר מי אינו תושב (רוב קבוצות הזרים).

מה באשר לתושבי יהודה שומרון וחבל עזה?

הלכה ידועה היא כי על הישראלים ביהודה ושומרון חל החוק הישראלי, קרי חוק הביטוח הלאומי חל גם על מעבידים, תושבי מדינת ישראל, המעסיקים עובדים באזור יהודה ושומרון, והם חייבים בדמי ביטוח לאומי בעבורם ללא כל תלות בתושבותם.

 

אשר לפלסטינאים- תושבי יהודה שומרון וחבל עזה – אלו אינם עונים לתנאי התושבות, כלומר אינם נחשבים "תושבי" ישראל, ואולם כפי שנראה להלן לא בהכרח נחסמות זכויותיהן מכח חוק הבטוח הלאומי:

עד לשנת 2005, עובד זר תושב ה"אזור" הנ"ל, שעבד אצל מעסיק ישראלי "באזור" הנ"ל, לא היה מבוטח בביטוח נפגעי עבודה.

 

מצב חוקי זה עורר קושי מכיוון שהוא לא איפשר להבטיח את זכויותיהם הסוציאליות המינימליות של כלל העובדים הזרים באזור, לרבות אלו השוהים ומועסקים בו כחוק. יכול היה להיווצר מצב בו באותו מפעל באזור, עובדים עובד ישראלי ולפסטיני, הישראלי זכאי להטבות מכח חוק הביטוח הלאומי והפלסטיני- אינו זכאי. מצב זה עלול להיחשב כעומד בניגוד לחובת השוויון, כסוג של אפליה, והדבר אכן הוביל לשינוי המצב כפי שיפורט להלן.

 

 

החריג: בתנאים מסויימים- בינהם ביטוח נפגעי עבודה- יחול חוק הביטוח הלאומי גם על מי שאינו תושב

 

 

באוגוסט 2005 תוקן חוק הביטוח הלאומי, שקבע חריג לתנאי התושבות: נוסף סעיף חדש לחוק שמרחיב ומחיל את ביטוח נפגעי עבודה (וביטוחים מסויימים נוספים, ראה להלן) על עובד זר תושב "האזור" המועסק אצל מעסיק ישראלי ב"אזור" (ס' 378א' לחוק הבט"ל). כך פלסטינים המועסקים בהתנחלויות החלו להיות מבוטחים בביטוח תאונות עבודה במסגרת המוסד לביטוח לאומי.

 

סעיף חדש הרחיב את חוק הבטוח הלאומי, באופן שיחול גם על תושבי האזור המועסקים אצל מעסיק ישראלי באזור, ביחס ל- 3 חריגים מתוך חוק הביטוח הלאומי:

 

  • ביטוח נפגעי עבודה
  • ביטוח אימהות
  • פשיטת רגל של מעסיק

 

 

בהתאם לכך משלם המעביד דמי בטוח לאומי (מופחתים), שנועדו לבטח את העובד בעבור 3 הפרקים הנ"ל בלבד, בינהם ביטוח נפגעי עבודה.

 

האם העדר דיווח מצד המעסיק יש בו כדי לפגוע בזכויות העובד מביטוח לאומי?

 

חובת הדיווח לביטוח הלאומי חלה על המעביד, בעוד שהעובד אינו אמור להיפגע מהיעדר דיווח.

 

במקרים של היעדר דיווח, הביטוח הלאומי אמור מצד אחד- להעניק לעובד את זכויותיו (לאחר שהשתכנע שהעובד אכן הועסק), ומצד שני- לחזור אל המע

לסיכום

מכח החריג שהוסף בשנת 2005 לחוק הביטוח הלאומי, יכול פלסטיני שעבד באזור אצל מעסיק ישראלי, לפנות לביטוח הלאומי להכיר בתאונה שאירעה לו כתאונת עבודה ולקבל קצבה, ובלבד שהוא עומד בתנאי ס' 378 א'.

 

אם מדובר בתאונת דרכים בדרך לעבודה (שנחשבת תאונת עבודה) ניתן גם לפנות למבטחת הרכב הפוגע. מהפיצוי שיקבל הנכה מהמבטחת של הרכב יקוזזו קצבאות הבטוח הלאומי. דהיינו חלק מהפיצוי ישולם לנכה ע"י המבטחת והחלק האחר של הפיצוי ישולם ע"י הביטוח הלאומי.

גם לסוגיה שלך יש מענה
להתייעצות עם עורכי הדין אנא מלא/י פרטים