האם אני חייב חוות דעת רפואית? האם מסמכים רפואיים לא מספיקים?

 

רשלנות רפואית נחשבת טענה חמורה כזו שמטילה דופי ברופא, לכן החוק מחייב לבסס אותה בחוות דעת רפואית. זהו תנאי מקדמי. מעין כרטיס כניסה לבית המשפט. עד כדי כך שאם הגשת תביעת רשלנות רפואית ללא חוות דעת רפואית היא תסולק על הסף. לכן מומלץ להגיש תביעה כזו כשאליה כבר מצורפת חוות דעת הרפואית המבססת אותה, למעט במקרים שאין ברירה (התיישנות קרובה).


חוות הדעת הרפואית היא אבן הדרך החשובה ביותר בתביעת רשלנות רפואית ולכן בחירת זהות המומחה חשובה מאוד. אנו מצויים  בקשרי עבודה עם מומחים רפואיים מהשורה הראשונה דרך קבע ובוחרים רק במומחים שיש להם  הידע והניסיון להתמודד עם תביעות ועם המורכבות שבהן. איננו עובדים עם  חברות שעוסקות במתן חוות דעת רפואיות לצורכי הליכים משפטיים. הנסיון שלנו מלמד שרק מומחה שאליו נפנה בצורה ישירה יהיה זמין עבורנו לכל שאלה או הבהרה שתידרש בהמשך ההליך- דבר שחשוב מאוד ותורם להצלחת הטיפול בתיק.

 

עו"ד מנוסה ידע לבחור מומחה שהינו לא רק איש מקצוע טוב בעל נסיון רפואי ומעמד אלא גם בעל נסיון מדיקולגאלי עשיר שידע בבוא הזמן להציג את עמדתו הן בחוות הדעת והן בעדותו בצורה נהירה וברורה תוך ביסוס הדברים בספרות רפואית ובפרקטיקה הנוהגת בפועל. כמו כן חשוב לבחור מומחה שאינו מצוי בקשרי עבודה עם הרופא הנתבע ושאינו מצוי בניגוד אינטרסים. לאור התפתחותו של מדע הרפואה שהוא דינמי ומשתנה עם הזמן, רצוי לבחור מומחה שהוא פעיל או מומחה שהיה פעיל במועדים הרלבנטים לתביעה ולא מומחה ששנים לא עסק בתחום מומחיותו ומצוי מרחק רב מהפרקטיקה הנוהגת.בחירת מומחה לא מתאים יכולה להוביל לחולשה של ממש בהליך, עד כדי דחיית התביעה בסופו של דבר. השופט היושב לדין שומע את מומחי הצדדים ויצטרך לבחור את דעתו של מי מהמומחים הוא מאמץ. הבחירה תעשה בדרך כלל לפי הרושם שתותיר חקירת המומחה בפני ביהמ"ש. יש מומחים שדעתם נדחתה פעם אחר פעם בבתי המשפט אך הדבר אינו עוצר בעדם להמשיך ולתת חוות דעת חסרות בסיס לכל דורש. עורך דין מנוסה שעוקב אחר הפסיקה המתפרסמת ידע מראש שלא לפנות למומחה כזה.


לא רק את שאלת הרשלנות יש לבסס בחוות דעת רפואית אלא גם את הנזק שנגרם. עוולת הרשלנות אינה מתגבשת אם לא נגרם נזק. כך, יתכן שאירעה רשלנות חמורה אך אם היא לא גרמה לנזק אין התנהגות זו מקימה עילת תביעה.
כאשר נגרם נזק שהוא מצומצם יש לשקול היטב כדאיות הגשת תביעת רשלנות רפואית, מאחר שעלול להיות שתמיכת התביעה בחוות דעת רפואית, כמתחייב, תעלה יותר משווי הנזק שנגרם, כך שלא תצמח ללקוח כל תועלת כלכלית מהגשת התביעה, על כן יש להתייעץ עם עו"ד מנוסה בשאלת כדאיות הגשת תביעה במקרים אלו.

גם לסוגיה שלך יש מענה
להתייעצות עם עורכי הדין אנא מלא/י פרטים