ע"א 5736/04, 5740/04 אליהו חברה לביטוח נ' חדג'ג' לבנה

התובעת נפגעה בתאונת דרכים קשה בדרך לעבודתה, היא סבלה מנכות בשיעור 48% והגישה תביעת פיצויים כנגד המבטחת המעורבת.נפסק לה פיצוי בגובה 298,000 ₪. מסכום זה צריך היה לנכות את הקצבאות שמקבלת התובעת מהמל"ל ובעניין הניכויים התעוררה מחלוקת:
למרות שהתובעת זכאית הייתה לקבל קצבת נכות מעבודה היא בחרה לקבל קצבת נכות כללית שהייתה גבוהה יותר, בנסיבות.התעוררה השאלה האם יש לנכות מהפיצוי את קצבת הנכות הכללית המשולמת לתובעת בפועל? או לנכות את קצבת הנכות מעבודה התיאורטית שיכלה התובעת לקבל אילו בחרה בקצבה זו?בניגוד לדעתנו, ביהמ"ש המחוזי הורה לנכות את קצבת הנכות מעבודה התיאורטית.עו"ד סבג הגישה ערעור לביהמ"ש העליון והתוצאה התהפכה: נקבע כי יש לנכות את קצבת הנכות הכללית המשולמת בפועל, בחלקה הקשור לתאונה.