מצא אותנו ב-‪Google+‬‏
טופס ביטוח נזיקין
הכרת תאונה כתאונת עבודה ע"י ביטוח לאומי

הכרת תאונה כתאונת עבודה ע"י ביטוח לאומי

תפריט ניווט מהיר

נפגעתי בתאונת עבודה, מה עלי לעשות בשלב ראשון?

אדם שנפגע בתאונת עבודה צריך לפנות למעסיקו ולבקש טופס 250, זהו טופס למתן טיפול רפואי לנפגעי תאונות עבודה. בעזרת טופס 250 על הנפגע לפנות לקופת החולים ולקבל "תעודה ראשונה לנפגע בעבודה". לאחר קבלת 2 הטפסים הללו, נפגע שאינו מסוגל לעבודתו יפנה למוסד לביטוח לאומי מחלקת תאונות עבודה ויגיש טופס תביעה לדמי פגיעה. את התביעה לדמי פגיעה יש להגיש בתוך 12 חודשים מהתאונה אחרת הדבר עשוי להביא לפגיעה בזכויות הפונה.

הטיפול בתביעה במוסד לביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי, מחלקת תאונות עבודה יקבע אם הוא מכיר בתאונה כתאונת עבודה, ומהו בסיס השכר שלפיו יחושבו גמלאות המוסד לביטוח לאומי ודמי הפגיעה. בסיס שכר זה נקבע לפי השכר המדווח בשלושת החודשים שקדמו לתאונה. המוסד לביטוח לאומי ישלם כדמי פגיעה 75% מהשכר לתקופה שאינה עולה על 91 ימים מיום התאונה. בחלוף תקופה זו ואם אי הכושר נמשך עוד, יש להגיש תביעה לקביעת נכות. המוסד לביטוח לאומי תאונות עבודה יזמן את הנפגע בתוך חודשים בודדים מהגשת תביעתו להיבדק על ידי ועדה רפואית אשר תיקבע את שיעור הנכות. הועדה הרפואית מורכבת משלושה רופאים שאינם עובדי הביטוח הלאומי ואחד מהם לפחות עוסק בתחום פציעתך בנוסף יושב בועדה מזכיר שהינו פקיד המוסד לביטוח לאומי אשר עורך פרוטוקול ומתעד את מהלך הדברים בועדה.

מתי תהיה זכאי למענק חד פעמי ומתי תהיה זכאי לגמלה?

המוסד לביטוח לאומי יקבע את הנכות לפי אחת משלושת האפשרויות הבאות:

  • נכות בשיעור עד 9% אינה מזכה בכל תשלום מביטוח לאומי.
  • נכות בשיעור 9% ועד 19% לצמיתות מזכה במענק חד פעמי בגובה 43 קצבאות.
  • נכות בשיעור 20% לצמיתות ומעלה מזכה בקצבה חודשית בהתחשב בשיעור הנכות ובשכר.

למשל אדם שנקבעו לו 35% נכות, יקבל קצבה חודשית בגובה 35% כפול 75% משכרו החודשי. אם הנכות שקבעה הועדה היא זמנית המוסד לביטוח לאומי ישלם לנפגע קצבה חודשית זמנית ובתום התקופה יזמן את הנפגע לבדיקה מחודשת על ידי ועדה שתקבע אם מצבו עדין זמני או שכבר קבוע. אם האדם נפטר כתוצאה מהתאונה מגיעה לתלוייו קצבת תלויים


תקנה 15 מאפשרת לך להגדיל את הנכות שנקבעה

המוסד לביטוח לאומי יכול להגדיל את הנכות בשיעור של עד 50% מנכותו בשים לב למקצועו, גילו ומינו של המבוטח, זאת מכח תקנה 15.

הגשת ערעור לועדת עררים

על קביעת הועדה הרפואית יכול הנפגע או המוסד לביטוח לאומי להגיש ערעור בתוך 15 ימים והערעור ידון על ידי ועדה רפואית לעררים שבסמכותה לקבל או לדחות או לשנות את קביעת הועדה מדרג ראשון. הועדה לעררים יכולה לשנות מקביעות הועדה הראשונה גם אם לא התבקשה לעשות כן.

הגשת ערעור לבית הדין

קביעות הועדה הרפואית לעררים הן סופיות מבחינה רפואית. על החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתן לערער תוך 30 יום לבית הדין לעבודה בשאלה משפטית בלבד. אם ההשגות שיש לנפגע על קביעות הועדה הרפואית לעררים הן בשאלות רפואיות, בית הדין לעבודה אינו מוסמך לדון בכך.

מהי פגיעה בעבודה?


על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי "פגיעה בעבודה" היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע. באשר לתאונת עבודה קבע המחוקק כי הינה:


סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי

דוגמאות למקרים שהוכרו כתאונת עבודה על ידי הביטוח הלאומי

לחצו על כל אחת מהדוגמאות מהמחלות הבאות על מנת לקרוא באילו תנאים הן הוכרו כתאונת עבודה וזיכו את התובעים בגמלה.

למעבר לעמוד הראשי של תחום זה: ביטוח לאומי

© כל הזכויות שמורות לעו"ד איילת סבג | רחוב מנחם בגין 144 מגדל מידטאון תל אביב | טל'. 03-7515160 | פקס. 03-7510160 | דוא"ל: ayelet@sabaglaw.co.il
אפשרות לפגישות בחיפה (שדרת פל ים 7) בנצרת (פאולוס השישי 46) ובבאר שבע (מגדל הרכבת, בן צבי 10) בתיאום מראש **לפניות או ייעוץ ראשוני ללא תשלום חייגו 03-7515160 , או השאירו פרטיכם: