מצא אותנו ב-‪Google+‬‏
תאונות דרכים
תשלומים תכופים המגיעים לנפגעי תאונות דרכים

תשלומים תכופים המגיעים לנפגעי תאונות דרכים

נושא התשלומים התכופים מוסדר בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים) התשמ"ט- 1989 (להלן: "התקנות").

נפגעים בתאונות דרכים שנגרמו להם הוצאות ריפוי, אשפוז, סיעוד ודמי מחיה (דמי מחיה נחשבים צרכי מזון לבוש מגורים ולימודים), זכאים לפנות למבטחת בדרישה ובבקשה ל"תשלום תכוף", קרי לעתור לפיצוי חלקי שישולם על חשבון הפיצוי הסופי.

מטרת התשלום התכוף היא לאפשר לנפגע "לצלוח" את תקופת ההחלמה הראשונית עד להתקדמות ההליך העיקרי. התשלומים התכופים שישולמו ינוכו מהפיצוי הסופי שיפסק בסוף ההליך.

הליך קבלת התשלומים

לפי התקנות יש לפנות תחילה ב"דרישה לתשלום תכוף", התקנות קובעות מהו הנוסח הדרוש לדרישה לתשלום תכוף, הדרישה מכתלול תצהיר חתום בידי הנפגע במסגרתו יפרט הנפגע במסגרת תצהיר את הנתונים הרלבנטים לרבות שכרו לפני התאונה, הוצאות לפני התאונה ואחריה, צרכיו הרפואיים ועלותם ועוד.

לאחר משלוח הדרישה יש להמתין 60 יום ואם בתוך פרק זמן זה לא הושג הסדר כלשהו ניתן להגיש בקשה לתשלום תכוף חתומה בידי הנפגע או אפוטרופסו.
נוסח הבקשה לתשלום תכוף קבוע אף הוא בתקנות והוא דומה מאוד לדרישה. לאחר הגשת בקשה לתשלום תכוף, המבטחת זכאית להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום ולאחר מכן מתקיים דיון במהלכו המבטחת זכאית לחקור את הנפגע אודות תצהירו.

לאחר שמיעת הראיות וסיכומי הצדדים ביהמ"ש נותן פסק דין ובמסגרתו קובע אם הנפגע זכאי לתשלום תכוף ואם כן אז כמה. התקנות מגבילות את התשלום התכוף לשנתיים מהתאונה אך בפרקטיקה רבים המקרים בהם ממשיכים להשתלם תשלומים תכופים גם לאחר פרק זמן זה. התשלום התכוף יפסק בהתחשב בשכרו של הנפגע טרם התאונה, בדמי המחיה הדרושים לו וכן בשכרו לאחר התאונה מכל מקור אחר (אפילו הכנסות מביטוחים פרטיים/ קצבאות ביטוח לאומי).
בהבדל מהפיצוי הסופי שאינו מתחשב בביטוחים פרטיים, בקביעת התשלום התכוף מתחשב ביהמ"ש בהכנסות שיש לאדם מכל מקור שהוא גם אם מביטוחים פרטיים שרכש במיטב כספו.

ההגיון הוא שהתשלום התכוף בגלל אופיו וייחודו ובגלל העובדה שהוא משולם עוד בטרם נשמעו כלל הראיות, ועל בסיס מידע מאוד מוגבל, המטרה היא להגבילו לסכום ההכרחי ולא בהכרח לסכום שבאמת יגיע לנזוק, זאת על מנת להגן גם על המבטחת אשר משלמת תשלומים על חשבון הפיצוי הסופי ובכך נוטלת סוג של סיכון מסויים. ניתן להגיש תביעה לתשלום תכוף ללא קשר לתביעה העיקרית אך אם התביעה העיקרית כבר הוגשה הן תידונה במאוחד.
בפרקטיקה, במקרים רבים הצורך להגיש דרישה ובקשה לתשלום תכוף מתייתרים שכן ניתן לנהל מגעים על המבטחת ולהגיע לתשלום תכוף מוסכם מבלי לערב את ביהמ"ש בכך.

הסכמות מסוג זה מקצרות ומייעלות את ההליך. אכן, מוטב לנפגע, אשר מטבע הדברים עסוק בהחלמה ושיקום, לקבל תשלומים תכופים במסגרת הסדר ולייתר הצורך במתן עדות שוב ושוב בביהמ"ש במסגרת בקשות חוזרות לתשלום תכוף. במקרים בהם קיימת מחלוקת אם בכלל זכאי הנפגע לפיצויים, אם בגלל שאולי אין המדובר ב"תאונת דרכים", אזי מתעוררת השאלה האם להעניק לנפגע את הסעד של התשלום התכוף אם לאו.
בתי המשפט יצטרכו לאזן בין השיקולים השונים בכל מקרה לגופו לפי הראיות המונחות בפני ביהמ"ש באותו שלב. מצד אחד ביהמ"ש יבחן את גודל הצורך בתשלום תכוף לניזוק על מנת לספק את צרכיו הראשוניים כתוצאה מהתאונה מאידך ישקול ביהמ"ש את האפשרות שאולי אין המדובר בתאונת דרכים, ואת הסיכון בו תעמוד המבטחת שתהיה זכאית במקרה כזה להחזר התשלומים התכופים אך לא בטוח שיהיה לה ממי לגבות.

יש לערוך את האיזונים הראויים בכל מקרה לגופו. בין שאר מרכיבי התשלום התכוף זכאי הנפגע להוצאות ריפוי. בעבר חברות הביטוח היו נותנות התחייבויות לבדיקות השונות שאינן מכוסות בסל, והנפגע היה מבצע הבדיקות במוסדות השונים באמצעות התחייבויות אלו.
חברות הביטוח היו תובעות אח"כ את קופות החולים בתביעות שיבוב לקבלת החזר עבור כל ההוצאות הללו. כיום המצב השתנה, הנפגע אמור לקבל את צרכיו הרפואיים מהקופות בלבד, ככל שהן מכוסות בסל הבריאות, וצרכיו שמעבר לסל הבריאות ישולמו לנפגע ישירות על ידי המבטחת במסגרת התשלום התכוף.

לעיתים ימצא הנפגע את עצמו נופל בין הכסאות- מחד קופת החולים תסרב להעניק לו טיפול רפואי בטענה שאינו מכוסה בסל הבריאות והקופה תפנה אותו למבטחת, מאידך המבטחת תפרש את החוק אחרת ותפנה את הנפגע חזרה את הקופה בטענה שמדובר בטיפול שמכוסה בסל הבריאות.
הנפגע עלול למצוא את עצמו נופל בין הכסאות.
במקרה כזה נוהגים בתי המשפט להטיל התשלום על המבטחת והיא מצידה יכולה לתבוע החזר מן הקופה, בהליך נפרד בביה"ד לעבודה, מכח מעמדה של המבטחת כמיטיבת נזקו של הנפגע (רע"א 1001/11, רע"א 1105/11, רע"א 4834/11 איילון נ' שרותי בריאות כללית).

לחזרה לעמוד הקודם

© כל הזכויות שמורות לעו"ד איילת סבג | רחוב מנחם בגין 144 מגדל מידטאון תל אביב | טל'. 03-7515160 | פקס. 03-7510160 | דוא"ל: ayelet@sabaglaw.co.il
אפשרות לפגישות בחיפה (שדרת פל ים 7) בנצרת (פאולוס השישי 46) ובבאר שבע (מגדל הרכבת, בן צבי 10) בתיאום מראש **לפניות או ייעוץ ראשוני ללא תשלום חייגו 03-7515160 , או השאירו פרטיכם: