מצא אותנו ב-‪Google+‬‏
רופא
הסכמה לטיפול רפואי ופגיעה באוטונומיה

הסכמה לטיפול רפואי ופגיעה באוטונומיה

רבות נאמר על חשיבות זכותו של האדם לקבל מידע רפואי על הטיפול הרפואי אותו הוא צפוי לעבור ועל חובתו של הרופא לקבל הסכמתו המודעת של המטופל לטיפול. לזכותו של אדם לכבוד ולאוטונומיה מיוחסת חשיבות רבה בטיפול הרפואי.
הפסיקה קבעה כי על הרופא מוטל למסור למטופל את כל האינפורמציה שאדם סביר היה נדרש לה כדי לגבש החלטה אם להסכים לטיפול המוצע. בפועל, נהוג כי המטופל חותם על "טופס הסכמה" לפני שמבוצעת פעולה פולשנית בגופו. ישנם טופסי הסכמה סטנדרטים שתוכנם כללי ביותר אך תואם לנוסח הקבוע בתקנות, בעוד שישנם טופסי הסכמה ייעודיים המתייחסים באופן ספציפי יותר לניתוח מסוים. הלכה היא כי אין די בהסכמה פורמלית לקבלת טיפול רפואי.
על מנת שהסכמתו של מטופל, תחשב כ"הסכמה מדעת", יש לספק לו, מידע הולם על מצבו, מהות הטיפול, הסיכונים הכרוכים בו וטיפולים אלטרנטיביים אפשריים.

חובת מתן ההסבר והיקפה, מעוגנות כיום, בחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 (להלן:"חוק זכויות החולה"), שהוראותיו, משקפות כללים ועקרונות שהוכרו וגובשו בפסיקה שקדמה לחקיקתו. ס' 13(ב) לחוק זכויות החולה קובע כי על כל רופא ליידע את החולה על האבחנה והפרוגנוזה של מצבו הרפואי, מהות ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע, הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי כאב ואי נוחות וכן על הסיכויים והסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי. מטופל ש"הוחתם" על כתב ההסכמה, חתימתו כשלעצמה אין בה כדי להכריע את הכף שמא הוחתם החולה על דרך השגרה. אם לא הוסברו לחולה, לפני מתן הסכמתו לביצוע בדיקה מסוימת, הסיכונים הכרוכים בה - כי אז ההסכמה תהיה חסרת נפקות. ביהמ"ש העליון קבע כי גם בהנחה שהמטופל יודע ומכיר את הסיכונים, החוק הוא גורף לכאורה ואין בו אבחנה בין מטופל למטופל.

פגיעה באוטונומיה

הפרתה של החובה לספק למטופל את המידע הדרוש עשויה, היא לכשעצמה, להעמיד למטופל, זכות לפיצויים בגין "פגיעה באוטונומיה", גם אם השתלשלות האירועים לא הייתה משתנה כלל במידה והמטופל היה מקבל את מלוא המידע. פסיקת פיצוי בסוגיות הפגיעה באוטונומיה הוכרה לראשונה בע"א 2782/98, עלי מיאסה דעקה –נ- בי"ח כרמל, שם נפסק 15,000 ש"ח בערכי אוגוסט 99'.

מאז הפיצוי הלך ועלה וכיום נפסקים סכומים שמגיעים לעיתים ל- 150,000 ש"ח בגין פגיעה באוטונומיה.


לפירוט שירותי המשרד והסבר הנושא של תחום זה, לחצו: רשלנות רפואית

מגוון רב של מאמרים בנושא רשלנות רפואית

© כל הזכויות שמורות לעו"ד איילת סבג | רחוב מנחם בגין 144 מגדל מידטאון תל אביב | טל'. 03-7515160 | פקס. 03-7510160 | דוא"ל: ayelet@sabaglaw.co.il
אפשרות לפגישות בחיפה (שדרת פל ים 7) בנצרת (פאולוס השישי 46) ובבאר שבע (מגדל הרכבת, בן צבי 10) בתיאום מראש **לפניות או ייעוץ ראשוני ללא תשלום חייגו 03-7515160 , או השאירו פרטיכם: