מצא אותנו ב-‪Google+‬‏
תאונות דרכים

תאונות דרכים

בעמוד זה תוכלו למצוא את המידע הדרוש לצורך הכרת זכויותיהם של נפגעי תאונות דרכים על פי חוק - מ​ה מוגדר כתאונת דרכים, דוגמאות למקרים שונים, כיצד נקבעים הפיצויים ועוד. אם לא מצאתם תשובה לשאלתכם או מידע הנחוץ לכם, פנו אלינו באמצעות עמוד צור הקשר ונשמח לספק מענה יעיל בהקדם.

ניווט מהיר

מהי תאונת דרכים?

אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הנקרא גם "חוק הפלת"ד"). מדובר בחוק שאינו מבוסס על אשמה ומטרתו הרחבת יריעת הבטחון הסוציאלי לנפגעי תאונות דרכים.

תאונות דרכים מוגדרת בחוק הפלת"ד כ"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". ההגדרה האמורה מונה שישה רכיבים שיש להוכיח את התקיימותם במצטבר בעת תביעת תאונת דרכים:

1. מאורע תאונתי עצמו.
2. קיומו של נזק גוף.
3. קיום קשר סיבתי.
4. רכב מנועי.
5. שימוש בו.
6. מטרות תחבורה.

בהמשך ההגדרה ישנו פירוט מקרים שיוצרים חזקה חלוטה שבהתקיימותם אירעה תאונת דרכים בלי שהתקיימו בהם יסודות ההגדרה של תאונת דרכים למשל התפוצצות רכב בשל רכיב שלו אף אם אירעה ע"י גורם חיצוני, פגיעה ברכב שחנה במקום אסור, או תאונה שנגרמה עקב ניצול הכח המיכני של הרכב ובלבד שלא שונה ייעודו המקורי של הרכב.

אלו הן ה"חזקות המרבות", לצד החזקות המרבות בחוק הוציא מתוכו תאונה שנעשתה "במתכוון", כדי לגרום לאותו אדם נזק לגופו או לרכושו וכן תאונה כתוצאה מפגיעה בפעולת איבה.

אישה שוכבת על כביש,מדממת מהפנים ומטופלת על ידי פרמדיק

דוגמאות למקרים שמהווים או לא מהווים בסיס לתביעת תאונת דרכים

מקרים אלו לא יחשבו כתאונת דרכים גם אם כל ששת היסודות של הגדרת תאונת דרכים מתקיימים, זו היא החזקה הממעטת, די בכך שלא מתקיים רכיב אחד מששת רכיבי ההגדרה של "תאות דרכים" כדי לשלול הפיצוי מכח חוק הפלת"ד:

דוגמא ראשונה: אם אדם היה מעורב בתאונה ונגרם לו נזק רכוש לרכבו, הוא לא נחשב כזכאי לפיצוי מכח חוק הפלת"ד משום שלא נגרם לו "נזק גוף".

דוגמא נוספת: אם הרכב חונה והאדם עסק בפריקה או בטעינה אין זה נחשב "שימוש ברכב מנועי", כמו כן אם הפגיעה היתה "במתכוון" אין זו תאונת דרכים, למשל אדם שהתכוון להתאבד, או אדם שרדפו אחריו במטרה לפגוע בגופו או ברכושו והצליחו לפגוע, אין זו תאונת דרכים משום שהחוק מצמצם את הגדרת תאונת דרכים רק לתאונות הנובעות משימוש ברכב "למטרות תחבורה" ולא למטרה אחרת.

לעיתים הרכב משמש רק כזירת התאונה ותרומתו לארוע היא מקרית בלבד ואינה תרומה ממשית לקרות התאונה, לדוגמא: פליטת כדור של עובר אורח בסמוך לכביש וכתוצאה מזה נפגע נהג שנסע ברכבו- זו אינה תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפלת"ד.

דוגמא נוספת: אדם שנפגע מסלעים שפגעו במכוניתו, הדבר אירע לאחר שחל פיצוץ במרחק 200 מטרים משם ומעוצמת הפיצוץ הועפו הסלעים, נקבע כי אין המדובר בסיכון מיוחד לעוברי דרכים, הסיכון יכול היה להתרחש בכל מקום בו מצויים בני אדם, מדובר פה בגורם זר שהתערב שאינו חלק מהסביבה התעבורתית שבו עושה הרכב את דרכו.

לסיכום נקבע: "כללם של דברים: אימתי אירוע בו נעשה שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה ושנגרמו בו נזקי גוף, לא יחסה תחת כנפי הגדרתה של תאונת דרכים? התשובה: ככל שהיה מעורב בו אלמנט זר, אשר השכיחות למעורבותו באירועים מעין אלה נמוכה מאוד, ואינה גבוהה ממעורבותו בזירות אחרות.
בהתקיים שני תנאים מצטברים אלה, ייראה האירוע כאירוע נזיקין שאינו תאונת דרכים" (רע"א 10721/05 אליהו נ' איברהים יונאן), אם לעומת זאת, הגורם הזר המתערב אשר גרם לתאונה קשור בסיכוני הדרך ובסביבתה הטבעית כגון- קריסת גשר, נפילת עץ, נפילת שילוט כבישים אל הכביש, כל אלו נחשבים סיכונים הטמונים בשימוש בדרך ולכן בהתממשותם של סיכונים מסוג זה- כן מדובר בתאונת דרכים.

מי נחשב כנפגע בתאונה?

נפגע מוגדר בחוק הפלת"ד כ"אדם שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים". אין זה משנה אם הוא נפגע כנוסע, כנהג או כהולך רגל. די בכך שהוא נפגע בתאונת דרכים כהגדרתה בחוק כדי להקים את זכאותו לפיצוי. אין זה גם משנה מי אשם בתאונה - הניזוק או מי שפגע בו. החוק קובע אחריות מוחלטת למתן פיצוי. עם זאת החוק מנה מספר מקרים חריגים שבהם הנפגע אינו זכאי לפיצוי מכוח חוק הפלת"ד: למשל אדם שנהג ללא רשיון נהיגה, אדם שנהג ביודעין ללא ביטוח שמכסה את השימוש ברכב, מי שהרכב שימש לו או סייע בידו לביצוע פשע, מי שגרם לתאונה במתכוון ועוד. אולם גם במקרים חריגים אלו, אם האדם מת כתוצאה מהתאונה אזי תלוייו לא ישאו באחריות למעשיו ולתלוייו כן תקום זכאות לפיצוי ואם אין ביטוח- קרנית תפצה.

חשוב לדעת כי מי שאין לו עילת תביעה לפי חוק הפלת"ד עדיין יכול לתבוע מכוח פקודת הנזיקין את מי שברשלנותו גרם לתאונה.

את מי תובעים לאחר תאונת דרכים?

אדם שנפגע בתאונת דרכים כנהג או כנוסע יתבע את מי שביטחה בביטוח החובה את הרכב בו הוא נהג/ נסע, אדם שנפגע כהולך רגל יתבע את מי שביטחה את הרכב שפגע בו בביטוח חובה, אם פגע בו יותר מרכב אחד הרי זו "תאונה מעורבת" ויש לתבוע את כל המבטחות המעורבות, אם הרכב הפוגע ברח יש לתבוע את "קרנית".

מי שיש לו זכות לתביעה מכוח חוק הפלת"ד אינו יכול לתבוע לפי חוק אחר, הוראה זו מכונה "ייחוד העילה", לכן אם למשל נפגעת בתאונת דרכים ולאחר מכן הטיפול הרפואי שנדרש לך כפועל יוצא מהתאונה גרם לך לנזק, אינך יכול לתבוע את הרופא המטפל אלא רק את המבטחת המעורבת על כל נזק גוף שנבע מהתאונה במישרין או בעקיפין, כמו כן אם התאונה נגרמה באשמה ברורה של מזיק כלשהו, אינך יכול לתובעו אלא רק את המבטחת המעורבת.

הוראה זו של יחוד העילה הובילה לכך שהאחריות בתאונות דרכים יוחדה רק לנוהג ברכב או למתיר השימוש, מזיקים אחרים פטורים מאחריות, כך למשל תאונת דרכים שנגרמה עקב תחזוקה ירודה של כבישים, רשלנות מצד יצרן הרכב או כל גורם אחר שגרם לסיכון שהוביל לתאונת הדרכים - כל המזיקים הללו פטורים מאחריות, ההוראה של יחוד העילה פורשה בפסיקה באופן שבו מי ששילם פיצויים מכח חוק הפלת"ד אין לו זכות לחזור בתביעת שיפוי אל המזיק שגרם לתאונה.
ישנה בקורת רבה על מצב זה בו לעיתים יצא חוטא נשכר ואולם זה המצב כיום.

מה גובה הפיצוי שנפסק בתביעות תאונות דרכים?

הפיצוי נקבע בדומה לתביעת נזיקין רגילה, תוך מטרה להשיב הנזק לקדמותו על ידי הפיצוי המוענק, יחד עם זאת, ישנן מגבלות שקובע החוק שמגבילות את הפיצוי שיפסק, כך למשל בהבדל מתביעת נזיקים רגילה, הפיצוי יחושב לפי שכר נטו (ברוטו בניכוי מס הכנסה), כמו כן ניזוק שהשתכר מעל שילוש השכר הממוצע במשק לא יוכל לקבל פיצוי מעבר לתקרה זו, בנוסף הפיצוי בגין כאב וסבל מוגבל לסכום המקסימלי העומד כיום על כ- 180,000 ₪ ולא מעבר לכך, כמו כן מן הפיצוי יש לנכות תקבולים שקיבל הנפגע בגין אותה תאונה מגורם אחר כגון קצבאות הביטוח הלאומי.

מאחר שלא ניתן לזכות בפיצוי כפול בגין אותו הנזק הרי שמתוך הפיצוי שיקבע ינוכו הגמלאות ששולמו ממקור אחר בגין אותה תאונה.

סרטונים בנושא תביעות אלו

מה בין חוק ההתייעלות הכלכלית לתאונות דרכים?

© כל הזכויות שמורות לעו"ד איילת סבג | דרך מנחם בגין 144, תל אביב 6492102 | טל'. 03-7515160 | פקס. 03-7510160 | דוא"ל: ayelet@sabaglaw.co.il
אפשרות לפגישות בחיפה (שדרת פל ים 7) בנצרת (פאולוס השישי 46) ובבאר שבע (מגדל הרכבת, בן צבי 10) בתיאום מראש **לפניות או ייעוץ ראשוני ללא תשלום חייגו 03-7515160 , או השאירו פרטיכם: